Karel Klostermann - spisovatel Šumavy z.s.

Karel Klostermann
- spisovatel Šumavy z.s.
- česká sekce
IČO: 688 17 860
(Plzeňský kraj) Srní
341 94 Srní 113 CZ
sklenar.vaclav@tiscali.cz
mobil: +420 602 106 982
Karl Klostermann - Dichter des
Böhmerwaldes e.v.
bayer. Sektion Grafenau
Rosenauerstrasse 5
94481 Grafenau

Náplň sdružení

Hlavním záměrem sdružení je propagace díla Karla Klostermanna jako spisovatele Šumavy, příhraniční spolupráce s partnerskými organizacemi, příprava výstav, vydávání knih, osvětová činnost a další aktivity. 

Pro organizaci a provozní náklady našeho sdružení vybíráme členské příspěvky za jeden rok. Pro nové členy je to dle stanov 200,- Kč, pro stávající 100,- Kč. Příspěvky je možno zaplatit na nejbližší členské schůzi, nebo na konto našeho sdružení: 242671237/0300

stanovy sdružení
Stránky sdružení


zpět na hl. stránku