Důležitá data života K. Klostermanna

13.2.1848 narodil se v Haagu v Horním Rakousku.
1849 celá rodina přestěhovala do Sušice, kde se otec stal lékařem
1854 otec se stal lékařem knížete Gustava Lamberga v Žichovicích
1860-1862 otec se stal lékařem knížete Windisch-Graetze ve Štěkni
1863 otec se stal nakonec městským lékařem v Kašperských Horách
12.11.1875 otec Josef Klostermann zemřel
1854-1855 škola v Nezamyslicích
1956-1957 škola v Nalžovských Horách
1857-1858 gymnázium v Písku
1858-1861 gymnázium v klatovech
1861-1865 gymnázium v Písku
1865 maturita na gymnáziu v Písku
1865-1870 lékařská fakulta ve Vídni
1870-1872 vychovatelem v Žamberku
1872-1873 redaktorem časopisu Wanderer ve Vídni
1873-1981 učitelem franštiny a němčiny na německé reálce v Plzni
1881-1908 profesorem franštiny a němčiny na německé reálce v Plzni
1875-1898 bezdětné manželství s Marií Carmineovou
1898- 1923 manželství s Betty Dostálovou, vdovou po továrníku Juránkovi.
1908 - 1921 pobýval ve Štěkni u Velánů na letním bytě, někdy i přes zimu.
23.9.1903 zemřela matka Karla Klostermanna Charlotta Hauerová
16.7.1923 zemřelzpět na hl. stránku